Obróbka skrawaniem

Obróbką metali skrawaniem nazywa się tę część procesu technologicznego, w której obrabiany przedmiot uzyskuje żądany kształt, wymiary i jakość powierzchni obrobionych przez usunięcie naddatku materiału za pomocą narzędzi skrawających.


Toczenie, frezowanie, szlifowanie

Wymaganą dokładność wymiarów i jakość powierzchni obrobionych uzyskujemy przez zastosowanie toczenia i frezowania i szlifowania, a wybór sposobu obróbki, jest uzależniony od konstrukcji i wielkości obrabianego detalu. W przedsiębiorstwie AUTO-REGE PORYCCY wykonujemy prace:


  • toczenie wzdłużne lub poprzeczne,
  • frezowanie walcowe (obwodowe) lub czołowe
  • szlifowanie wzdłużne lub wgłębne